Anna-Miia Suihkonen
palvelumuotoilija, tekstiilisuunnittelija TaM, IDBM, AmO, MKT