Hanna Laurikainen
Opiskelija, Muotoilija (AMK) / Opiskelija