Jussi Järvinen
Opiskelija, MFA in Crafts, Jewellery Art / Opiskelija