Marika Viskari
Muotoilija, taiteilija (artenomi AMK)