Marika Viskari
Muotoilija AMK / Kuvataiteilija YAMK opiskelija