Minna-Maaria Åberg
Muotoilun opiskelija, markkinointisuunnittelija, ETM / Opiskelija