Piela Auvinen
Keraamikko (AMK) / Kuvataiteilija / Kulttuurialan opettaja (AmO)