Samer Hammami
Teollinen ja ajoneuvomuotoilu muotoilija