Ville Rissanen
Koru- ja jalometallimuotoilija / Opiskelija