Hanna Wiik-Rosenqvist
Taidekäsityöläinen - käsintuftatut sisustus- ja taidetekstiilit