Jussi Sistonen-Lönnroth
Lasimuotoilija, Lasinpuhaltaja