Kristiina Kruuti
Kokemuksen muotoilija / Palvelumuotoilija / Opiskelija