Leena Puttaa-Sollo
Markkinonnin ja viestinnän asiantuntija