Mari Lounavaara
Muotoilija (yamk), palvelumuotoilija