Marjut Nousiainen
Sisustusarkkitehti SIO, huonekalusuunnittelija