Marjut Nousiainen
Sisustusarkkitehti SIO, huonekalusuunnittelija, kuosisuunnittelija