Matti Mikkilä
Tila- ja kalustesuunnittelija / Opiskelija