Satu Miettinen
dekaani, professori, palvelumuotoilija, taiteilija