Vuokko Kristina Takala-Schreib
muotoilun yliopettaja emerita, taiteen tohtori